Monday, January 29, 2007

KORESPONDENSIA LITERARIA II

Introdusaun

Iha 28-1-2007 kalan, ha’u haruka SMS ba Selma kona-ba poezia.

ABÉ: moris poeta nian ida nu’udar selebrasaun ba buat sira baibain iha moris. poeta ne’e nu’udar “koletór fosil sira tempu nian”. [ha’u haruka SMS ne’e ho lian Inglés ho Indonézia]: life of a poet is the celebration of ordinary things in life. s/he is a “pemulung fosil-fosil jaman”. 19:08:04 // 28-1-2007.

SELMA: poezia nu’udar ‘sentimentu’ iha periodu tempu nian ida. [nia haruka resposta ho lian Indonézia]: puisi adalah ‘rasa’ di dlm sebuah masa. 20:44:56 // 28-1-2007.

****

1 comment:

Inikumalay a. M. said...

Puisi adalah rasa di dalam sebuah jaman? saya tidak paham maknanya apa, juga ini: “pemulung fosil-fosil jaman”. Saya tak paham. Yang pasti bagi saya, puisi yang bagus adalah puisi yang mampu menangkap semangat jamannya sekaligus melampauinya. Seperi puisi-puisi Borja da Costa, ia benar-benar menangkap semangat jamanya, sekaligus melampauinya karena apa yang diungkapkannya akan selalu menjadi keresahan generasi-generasi sekarang dan mendatang. Tak percaya? renungkan sendiri.