Thursday, December 23, 2010

AFORISMA DIARIA [23-12-2010]

*)Imi haree tiha ona, durante ne’e, ha’u-nia mutin sira. Imi mós basa liman ho haksolok. Imi simu ha’u ho liman rua. Imi tane ha’u aas tebetebes, no buat ne’e halo ha’u mós haksolok. Maibé, ha’u tauk, aban bairua imi haree hetan ha’u-nia metan sira ona, imi sei simu ha’u ho liman rua nafatin ka?

No comments: