Monday, December 13, 2010

AFORISMA DIARIA [13-12-2010]

*)Ha'u nonok, keta dehan ha'u beik. Ha'u la reaze ba provokasaun, keta dehan ha'u tauk.

*)Kuidadu ho ema sira ne’ebé mak mai ho ibun mida-midar konta maluk sira seluk nia hahalok aat mai ita. Ita keta beik, sira mós sei konta ita-nia hahalok aat ba maluk sira seluk. Ema sira ne’e mesak ”ibun-komadre” tan-tanan. Ema sira-ne’e ”samea ulun-rua”. Ne’e duni, kuidadu! Matan moris, neon na’in!

No comments: