Tuesday, August 11, 2009

ESPRESAUN POETIKA LXXANANA KO’ALIA, XANANA HAKILAR

ha’u-nia ulun imi sama tiha ona
ha’u-nia tilun imi sulan tiha ona
ha’u-nia matan imi taka tiha ona
ha’u-nia liman imi kesi tiha ona
ha’u-nia ain imi futu tiha ona

imi hakarak tan atu bobar ha’u-nia neon?
imi hakarak tan atu hakanek ha’u-nia fuan?

imi ba tuur iha fulan!
--
Agostu 2009

No comments: