Friday, March 27, 2009

ESPRESAUN POETIKA XLVIII:"SI VIS PACEM, PARA BELUM"*) SI VIS PACEM, PARA BELUM

Rai Lafaek ida-ne’e, rai lulik
Rai ida-ne’e ami-nian

Keta sama ami ulun
Keta bobar ami néon
Iha ami-nia rai fohon

Se hakarak funu, ita funu!
Se hakarak dame, ami prontu!
--
Marsu 2009

*)Espresaun Latina katak, “ karik hakarak dame, tenke prontu atu funu”

2 comments:

Aquarius vinte três said...
This comment has been removed by the author.
Aquarius vinte três said...

Hakarak dame ita prontu, hakarak funu mos ita prontu?
Ai...
ha'u sa la prontu ida tanba ha'u nia batar'ut seidauk prontu.