Wednesday, March 18, 2009

ESPRESAUN POETIKA XLVIha prosesu aprendizajen, ha’u loke ha’u-nia neon ho fuan. Hetok ha’u aprende buat barak, hetok ha’u sinti katak ha’u seidauk aprende buat ida. Iha buat barak tan maka ha’u tenke aprende bainhira ha’u sei dada iis iha mundu rai klaran.

No comments: