Friday, November 21, 2008

ESPRESAUN POETIKA XVII

HA'U HAKARAK SAI HANESAN MANU MAKIKIT

Ha’u hakarak livre, semo aas, hanesan manu makikit
Hateke tun hosi leten
Hateke luan, no borus, ho ha’u-nia matan kro’at
Ha’u hakarak rani, iha ai naruk nia sanak
Ha’u hakarak semo tun, buka rai kutun
Ha’u hakarak hananu, ha’u hakarak hakfuik
Ha’u hakarak semo fali, baku ha’u-nia liras
Ha’u hakarak husik hela ha’u-nia lalatak

--
21 Novembru 2008

2 comments:

Aquarius.vinte três said...

ha'u sei kiikoan ha'u ta'uk liu maka manu makikit tanba nia sempre na'ok manu-oan iha knua, maibe bainhira ha'u boot mai ha'u mos dalaruma mehi atu semo mos hanesn nia.
karik belu hakarak, semo ba maibe koidadu tanba udan no kalohan sei taka rai metin makne...

Aquarius.vinte três said...

kemerdekaan telah tercapai...kini tiba saat bagimu tuk mengisi kemerdekaan ini...terbanglah bagaikan burung bangau sebebas-bebasnya ke angkasan biru selama masih mungkin sebelum engkau roboh disantap mangsa.