Tuesday, December 1, 2009

ESPRESAUN POETIKA LXI



Karik la sala, dala barak ona maka ha’u hatete katak, hetok ha’u hatene kona-ba buat barak, hetok ha’u sente katak iha de’it buat oituan maka ha’u hatene. No, loos duni katak sei iha buat barak maka ha’u mesti hatene bainhira ha’u sei dada iis— hatutan moris ne’e iha mundu rai klaran.

No comments: