Friday, May 11, 2007

AFORISMA DIARIA [11-5-2007]

[TT Akait. Tuku 2:09 loromanas. Foin almosu ho Toze iha Alpha ho Omega. Entrega konvite hosi PR XG ba seremonia despidida aban iha nia rezidensia ba Toze....
Horiseik ha'u ba Toze nia aula, fo palestra ida kona-ba "Influensia Literatura Portugeza iha ha'u-nia kareira literaria" iha UNTL. La'o furak. Ha'u hetan permisaun hosi servisu fatin hodi hala'o atividade ne'e.....]

*) Umanidade: klamar ida, isin barak-barak. Hamrik ketak-ketak, hananu hamutuk.

*) Prosesu hakerek poezia: iha asaun iha moris, no poeta sira-nia knaar maka hala'o apenas reasaun ba asaun maka iha tiha ona.

No comments: